Selvværd bør styrkes hele livet

Dette indhold er sponsoreret

Selvværd er noget, som man er født med. Det begynder i barndommen, og er med én gennem hele livet. Et lavt selvværd kan have alvorlige konsekvenser for livskvaliteten. Hver femte dansker har for lavt selvværd, og en følelse af ikke at være god nok. Selvværd handler om den måde, som man opfatter sig selv på. Alt fra hvordan man tænker om sig selv til de følelser, som det kan udløse. Et godt selvværd er afgørende for ens psykiske trivsel, og for at man føler sig værdifuld i livet.

Hvordan styrker man sit selvværd?

Ens lave selvværd skyldes ofte, at man har vænnet sig selv til at tro på en masse nedsættende fortællinger og forestillinger, som man har lavet om sig selv. Det resulterer i, at hver gang man har en selvkritisk forestilling, så føles det smertefuldt, og kan gøre én rigtig ked af det. Man kan med forskellige værktøjer arbejde med at forstå, hvorfor og hvor det negative selvbillede er blevet skabt. Man kan lære at genkende de selvnedgørende tanker. Man kan blive mere bevidst om, hvad det virkelig er, som man har lyst til. Det er at blive mere anerkendende over for sig selv, samt at forstå at man altid har et valg i livet. Det kan godt være svært at arbejde alene med sit selvværd, og de tanker som følger med. Det kan skabe en ensomhed og ubehag, og derfor kan det være en god ide, at få hjælp af en terapeut.

Hvilke konsekvenser har lavt selvværd?

Når ens selvværd er lavt, så kan man især være præget af dårligt humør, da man ofte har en tendens til at sidde fast i de negative følelser og tanker om en selv. Det kan blive svært at vise empati og leve sig ind i, hvordan andre tænker og føler, fordi man er så fokuseret på sin egen smerte. Det kan også resultere i, at man nemt misfortolker andre, såsom at tro at ens partner er i dårligt humør uden at de egentlig er det.  

Manglende færdigheder

En manglende tro på ens person saboterer ikke kun ens gode humør, men også selvtilliden og ens sociale færdigheder. En vigtig del af de sociale færdigheder er, at kunne sige ja og nej, samt at kunne kommunikere effektivt samt at løse udfordringer i ens liv. Stress kan i en vis grad handle om lavt selvværd, idet man tillader sig selv at blive overbelastet, fordi man mangler evnen til at sige fra. Nogle kompenserer ved at blive dygtige til noget bestemt, andre praler af sig selv, men det får ikke nødvendigvis én til at holde mere af sig selv.