Brandisolering eller brandsikring?

Inden for begrebet teknisk isolering, finder vi isoleringsteknikken brandisolering. Brandisolering kendetegnes også under betegnelsen brandsikring. Hvis man tager udgangspunkt i et normalt parcelhus, kan alting faktisk godt brænde. Brandisolering er en isoleringsteknik som udarbejdes for at dæmpe og tæmme branden. Med den korrekte brandisolering er det muligt at tæmme den igangsatte brand. Via brandisolering er det muligt at sørge for at branden ikke får ordentlig fat i dit hjem, grundet manglende ilt og ikke-brandanvendelige materiale.

Gennem korrekt udarbejdede brandisolering, er det muligt at beskytte bærende elementer i dit hjem, og derfor formindske ødelæggelserne ved en eventuel opstået brand.

Varmeisolering – Teknisk isolering

I teknisk isolering er et af hoved begreberne og teknikkerne varmeisolering. Varmeisolering er en af de billige løsninger til hurtigt at kunne spare penge på den dyre varmeregning, som vi alle har vores udfordringer med for tiden. Ved varmeisolering er der tale om isolering af varmerør og varmeanlæg. Varmeisolering er en nem måde at starte sin varmebesparelse på, da indgrebene er enkelte og små ved isolering af varmerør og varmeanlæg.

Når isolering bliver monteret på varmerørene, er metoden at transportere varmen hen, til det eller de rum som skal varmes op. På den måde er det billigt at opretholde en stabil og ønsket temperatur i hvert enkelt rum. Udover at du økonomisk spare en del penge og fysisk skaber et varmere indeklima, så er en af de positive konsekvenser også at bygningsværdien har mulighed for at stige.

 

For eller imod varmeisolering

I dag findes der mange argumenter for at varmeisolering er en god ide og få argumenter imod varmeisolering. Ved at installere varmeisolering på varmvandsrør, vil der altid være en fysisk gevinst, lige meget om varmvandsrørene løber igennem et koldt rum eller ej. Tabet på den varme som varmvandsrørene sender afsted, er afhængig af varmvandsrørenes længde. Jo længere varmvandsrørene er, desto mere tab vil der blive. Den største besparelse inden for varmeisolering, er at anvende det varme brugsvand igennem rørene og dette er noget som kan mærkes på varmeregningen, når de vandrør der varmer gulv og radiatorer op, får det varme brugsvand.

 

Teknisk isolering udføres også for at undgå person skader og har sin effekt på sikkerhedsmæssige årsager. Igennem teknisk isolering er det muligt at sikre mod varme ophedning og den vej igennem undgå en eventuel personskade. Kedler eller varmerør kan opnå utrolig høje varme og kan resultere i meget slemme brandsår, så derfor er det ikke for sjovt, når virksomheder rådgiver privatpersoner at anskaffe sig teknisk isolering. For at undgå de slemme personskader kan du i dag varmeisolerer de varme elementer med enten keramisk uld eller stenuld og til sidst afslutte med et nyt lag.

Teknisk isolering har til formål at være med til at beskytte og passe godt på vores miljø, mennesker, penge og dyr. Teknisk isolering er opfundet for at beskytte os alle og holde os dejlig varme. Så ønsker du at spare lige på varmeregningen det næste stykke tid, så er varmeisolering den helt rigtige løsning for netop dig. Der oven i vil det også være en fornuftig løsning med teknisk isolering med i pakken.